11 Th9

Hệ thống vào ra cơ sở ( BIOS)

Mọi thứ Bạn cần biết về BIOS

Hệ thống vào ra cơ sở, là BIOS là  phần mềm được lưu trên chip nhớ nhỏ trên motherboard .

BIOS thỉnh thoảng được xem một cách không chính xác như hệ thống hoạt động hợp nhất cơ sở .

BIOS được sử dụng để làm gì ?

BIOS chỉ dẫn máy tính về như nào để thực hiện một số chức năng cơ bản như boot và điều khiển bàn phím .

BIOS cũng được sử dụng để nhận diện và cấu hình phần cứng trong một máy tính như là ổ đĩa cứng , ổ mềm , ổ quang học , CPU ,bộ nhớ ..

Như nào để truy cập vào BIOS

BIOS được truy cập vào và cấu hình qua tiện ích set up BIOS . Tất cả những tùy chọn có sẵn trong BIOS là do cấu hình qua tiện ích setup BIOS .

Tiện ích BIOS setup được truy cập vào theo những cách khác nhau phụ thuộc vào máy tính của bạn hoặc motherboard và loại . Xem như nào để truy cập vào tiện setup BIOS để tìm hiểu thêm .

Như nào để sử dụng BIOS

BIOS chữa một số tùy chọn cấu hình phần cứng là có thể được thay đổi qua tiện ích setup . Lưu lại những thay đổi này và khởi động lại máy tính áp dụng những thay đổi này đến BIOS và biến đổi cách thức chỉ dẫn BIOS chức năng phần cứng .

Đây là một số những cái phổ biến bạn có thể làm trong những hệ thống BIOS nhất :

 • Thay đổi thứ tự boot
 • Tải mặc định cài đặt BIOS
 • Bỏ mật khẩu BIOS
 • Tao một mật khẩu BIOS
 • Thay đổi ngày và giờ
 • Thay đổi cài đặt ổ mềm
 • Thay đổi cài đặt ổ cứng
 • Thay đổi cài đặt ổ CD DVD BD
 • Xem lượng bộ nhớ được cài
 • Thay đổi biểu tượng boot numlock
 • Enable hay disable logo của máy tính
 • Enable hay disable POST
 • Enables hay disable cache bên trong CPU
 • Enable hay disable cache của BIOS
 • Thay đổi cài đặt CPU
 • Thay đổi cài đặt bộ nhớ
 • Thay đổi hệ thống điện áp
 • Enable hay disable RAID
 • Enable hay disable USB Onboard
 • Enable hay disable IEEE1394 Onboard
 • Enable hay disable audio Onboard
 • Enable hay disable controller Floppy Onboard
 • Enable hay disable cổng serial/parallel
 • Enable hay disable ACPI
 • Thay đổi kiểu ACPI Suspend
 • Thay đổi chức năng nút nguồn
 • Thay đổi cài đặt bật nguồn
 • Thay đổi hiển thị nào được bắt chước trên cài đặt nhiều màn hình
 • Đặt lại cấu hình dữ liệu hệ thống mở rộng
 • Enable hay disable kiểm soát của hệ thống nguồn
 • Thay đổi cài đặt tốc độ quạt
 • Xem nhiệt độ CPU và hệ thống
 • Xem tốc độ quạt
 • Xem điện áp hệ thống

Hiệu lực của BIOS

Tất cả motherboard máy tính hiện đại chứa phần mềm BIOS

BIOS truy cập và cấu hình trên hệ thống máy tính độc lập với bất kỳ hệ thống nào bởi vì Bios là bộ phận của phần cứng motherboard . Gõ không liên quan Nếu một máy tính đang chạy Windows 8 Windows 10 Windows 7 Windows Vista Windows XP Linux Unix hay không có hệ thống nào hoạt động – những chức năng của Bios bên ngoài môi trường hệ thống hoạt động và không phụ thuộc vào nó .

Leave a comment