Như nào để kiểm tra một ổ cứng bị lỗi
13 Th9

Như nào để kiểm tra một ổ cứng bị lỗi

Một ổ cứng bị bad có thể gây ra một số loại những vấn đề khác nhau trên máy tính của bạn . Dưới đây là chỉ một vài những vấn đề có khả năng bạn có thể gặp phải . Điều quan trọng là nhớ rằng những vấn đề dưới đây có thể cũng được gây ra bởi những cái khác ngoài ổ cứng bị bad .

  1. Lỗi khi nhập copy cắt hay xóa dữ liệu trên máy tính
  2. Tốc độ cực kỳ chậm
  3. Hệ thống điều hành không thể boot
  4. Những nỗi ngẫu nhiên khác hay Khởi động lại máy tính

Những giải pháp phần mềm

Dưới đây Liệt kê một số phần mềm có sẵn được thiết kế để kiểm tra lỗi ổ cứng của bạn

Scandix – những người sử dụng chạy Microsoft Windows mà vẫn có thể vào Windows có thể sử dụng công cụ kiểm tra ổ đĩa đã được cài đặt scandisk để tìm và sửa chữa bất kỳ lỗi nào trên ổ cứng của họ .

Chkdsk – dòng lệnh Windows sử dụng để kiểm tra ổ cứng . Nếu bạn không thể boot vào Windows , boot từ CD Windows , vào recovery console , và chạy chkdsk/fix để sửa lỗi .

Testdisk – một tiện ích mở và miễn phí tuyệt vời để kiểm tra và khắc phục những lỗi ổ cứng khác nhau .

Seagate seatools – một chương trình miễn phí tuyệt vời được sử dụng để kiểm tra tất cả ổ cứng máy tính

HDD Health – một chương trình tuyệt vời khác nữa mà sử dụng công nghệ SMART để thống kê về tổ cứng như nhiệt độ ổ cứng , nó bao gồm tổng thể sức khỏe và những đặc tính SMART thông minh khác .

Một lựa chọn khác nữa là download file để tạo một Ultimate boot CD . Ultimate boot CD chứa những công cụ để kiểm tra phần cứng máy tính , bao gồm ổ cứng và giúp khắc phục một số vấn đề .

Thay thế ổ cứng

Nếu ổ cứng xuất hiện bad hoặc tạo ra những lỗi SMART ngay cả sau khi cố gắng thử những gợi ý ở trên , chúng tôi gợi ý thay thế nó .

Thường ổ cứng có một số năm bảo hành và nếu ổ cứng hay máy tính còn khá mới , nó có thể vẫn cháu bảo ( ngay cả khi máy tính là không còn )

Nếu bạn lo lắng về phục hồi những dữ liệu bị mất từ ổ cứng bị hỏng xem xét sử dụng công ty chuyên về phục hồi dữ liệu .

Leave a comment