Cái gì là khác biệt giữa chip 32 bit và chip 64bit
24 Th9

Cái gì là khác biệt giữa chip 32 bit và chip 64bit

Hai loại chủ yếu của chip là 32 bit và 64 bit . Loại chip của máy tính không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu năng của nó mà nó còn có thể chỉ định loại phần mềm gì nó sử dụng .

Chip xử lý 32bit

Chip xử lý 32 bit là chíp chủ yếu sử dụng trong tất cả máy tính đến tận đầu năm 1990 . Chip Intel Pentium và chip AMD đời đầu là chip xử lý 32 bit . Hệ điều hành và phần mềm trên một máy tính với chip 32 bit cũng dựa vào 32 bit , chúng hoạt động với dữ liệu mà là rộng 32 bit . Windows 95, 98 và Win XP tất cả là hệ điều hành 32 bit mà là phổ biến trên máy tính với chip 32 bit .

Chú ý : một máy tính với chip 32 bit không thể có phiên bản 64 bit của hệ điều hành được cài đặt . Nó chỉ có trại có phiên bản 32 bit của hệ điều hành được cài đặt .

Chip 64 bit

Máy tính 64 bit đã xuất hiện kể từ năm 1961 khi IBM tạo ra siêu máy tính IBM 7030 . Tuy nhiên nó không đi vào sử dụng gia đình đến tận đầu năm 2000.  Microsoft công bố phiên bản 64 bit của Win XP được sử dụng trên máy tính với chip 64bit . Windows Vista Win7 win8 cũng có phiên bản 64bit . Những phần mềm khác được phát triển mà được thiết kế để chạy trên máy tính 64 bit , mà dựa vào Chip 64bit . Chúng hoạt động với đơn vị dữ liệu mà rộng 64bit .

Chú ý: một máy tính với chip xử lý 64bit có thể có phiên bản 64 bit hoặc 32 bit của hệ điều hành được cài . Tuy nhiên với hệ điều hành 32 bit , 96 – sẽ không trải đầy đủ chức năng của nó .

Chú ý : Trên một máy tính với chip xử lý 64 bit , bạn không thể chạy một chương trình legacy 16 bit . Nhiều chương trình 32 bit sẽ hoạt động với chip xử lý 64bit và hệ điều hành , nhưng một số chương trình 32 bit cũ hơn có thể không hoạt động một cách chính xác , do bị giới hạn hoặc không tương thích .

Khác biệt giữa chip 32 bit và 64 bit

Một khác biệt lớn giữa chip 32 bit và chip 64 bit là số tính toán mỗi giây chúng có thể thực hiện , mà ảnh hưởng đến tốc độ chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ . Chip 64 bit có thể có phiên bản lõi kép , lõi 3 loại 6 lõi 8 cho máy tính nhà . Nhiều lỗi cho phép một sự gia tăng số tính toán mỗi giây mà có thể thực hiện , có thể làm tăng sức mạnh xử lý và giúp một máy tính chạy nhanh hơn . Những phần mềm yêu cầu nhiều tính toán để hoạt động mượt có thể hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn trên Chip 64bit nhiều lõi .

Khác biệt lớn khác nữa giữa chip 32 bit và chip xử lý 64bit là lượng tối đa của ram được hỗ trợ . Máy tính 32bit hỗ trợ tối đa 3 đến 4 GB bộ nhớ , trong khi máy tính 64 bit có thể hỗ trợ bộ nhớ trên 4 GB . Đặc điểm này là quan trọng cho những chương trình phần mềm được sử dụng trong thiết kế đồ họa cơ khí và chỉnh sửa video khi những chương trình này phải thực hiện nhiều tính toán với hình ảnh của chúng .

Một điều chú ý rằng chương trình đồ họa 3D và game không có lợi ích nhiều từ chuyển đến máy tính 64 bit , trừ khi chương trình là một chương trình 64 bit . Một chip xử lý 32 bit tương thích cho bất kỳ chương trình nào được viết cho chip xử lý 32 bit . Trong trường hợp game máy tính , bạn sẽ có nhiều hiệu năng bằng cách nâng cấp video Card thay vì lấy chip xử lý 64 bit .

Cuối cùng , chip xử lý 64bit đang trở nên phổ biến hơn trong máy tính gia đình . Hầu hết nhà chế tạo thiết kế máy tính với chip xử lý 64bit do giá thành rẻ hơn và bởi vì nhiều người sử dụng hơn bây giờ đang sử dụng hệ điều hành 64bit và những chương trình . Những nhà bán lẻ bộ phận máy tính đang đưa ra ngày càng ít hơn chip 32 bit và sớm sẽ không bán nữa .

Leave a comment