Tạo USB boot UEFI hay LEGACY cho cài đặt Win 10
25 Th9

Tạo USB boot UEFI hay LEGACY cho cài đặt Win 10 .

Máy tính Windows 10 mới sử dụng firmware uefi thay vì bios truyền thống . Bạn nhận thấy khi sử dụng USB cài đặt Windows MBR Trên một máy tính Windows 10 mới , UEFI sẽ không nhận ra Nó là một Media boot . Máy tính dựa vào UEFI chỉ có thể boot từ usb partition GPT . Một cách may mắn , hầu hết hệ thống UEFI sau này có thể được cấu hình để disable boot secure UEFI và quay lại mode boot BIOS legacy . Trong bài này chúng tôi sẽ giải thích khi nào bạn có thể dễ dàng tạo ra USB boot Legacy hoặc uefi cho cài đặt Windows 10 .

Yêu cầu :

  • Một đĩa USB ( 1 Micro SD , SD card) với dung lượng tối thiểu 4 GB
  • Công cụ tạo USB ISO2Disk
  • Window 10 ISO image , mà có thể được Download từ trang web của Microsoft sử dụng công cụ tạo Media của nó

Khi nào để tạo USB boot Legacy và uefi cho cài đặt Windows 10

Nếu bạn có Windows 10 ISO image trên máy tính của bạn , bạn có thể chọn để tạo ra một đĩa boot Windows 10 với Bootloader USB hoặc Legacy . Máy tính UEFI 64 bit chỉ có thể boot phiên bản 64 bit của Windows 10 , trong khi máy tính UEFI 32 bit chỉ có thể boot với hệ điều hành 32 bit . Nên nếu bạn muốn cài đặt Windows 10 với mode UEFI , bạn phải tải về một phiên bản đúng của Windows 10 ISO image .

Trước khi bắt đầu , đảm bảo rằng bạn backup tất cả những file quan trọng được lưu trong ổ USB của bạn . Quá trình tạo ra một USB boot sẽ xóa tất cả dữ liệu và chia lại ổ USB của bạn .

  1. Cắm USB vào cổng USB trên máy tính của bạn
  2. Bật chương trình ISO2Disk . Kích vào Browse để chọn file Windows 10 ISO
  3. Bây giờ bạn có hai tùy chọn : tạo ra một đĩa boot CD hoặc USB . Chúng tôi đang giải thích như nào để tạo ra một bộ cài USB Windows 10 , nên kích vào “ Burn to USB flash Drive” và chọn chữ cái ổ đĩa của USB của bạn từ danh sách
  4. Chọn dạng ổ cứng mà phù hợp với máy tính của bạn . Nếu bạn muốn cài đặt Windows 10 trong mode UEFI trên máy tính nền tảng UEFI , chọn tùy chọn “ GPT ( required for UEFI boot )

Tạo USB boot UEFI hay LEGACY cho cài đặt Win 10

Nếu không thì chọn “ MBR ( for Legacy bios/ CMS boot) cho máy tính nền tảng bios , hoặc máy tính UEFI chạy mode BIOS/CSM legacy .

Tạo USB boot UEFI hay LEGACY cho cài đặt Win 10

5 . Kích vào startburn . Nó sẽ tạo ra một bộ cài USB Windows 10 . Sau khi tạo , bạn sẽ thấy rằng đĩa USB boot uefi được format ở dạng fat32 bởi vì ntfs không được hỗ trợ cho boot Media bên ngoài dưới UEFI .

Tất nhiên , cũng có một số công cụ tạo USB khác trên mạng như Rufus . Nó cho phép bạn tạo ra USB boot Legacy hoặc UEFI từ Windows 10 ISO image

Tạo USB boot UEFI hay LEGACY cho cài đặt Win 10

Leave a comment