Mainboard bo mạch chủ giải thích những loại và những thành phần 8
27 Th12

Mainboard bo mạch chủ : giải thích những loại và những thành phần .

Giải thích mainboard bo mạch chủ

Mainboard là thành phần chủ yếu của bất kỳ loại hay máy tính bàn lắp ráp , laptop máy tính bảng hay điện thoại di động nào . Bạn có thể đang tò mò , tại sao nó được gọi là mainboard ? mainboard là một bảng mạch điện tử được in mà hoạt động như cái chủ yếu cho thông tin liên lạc giữa tất cả những thành phần khác của một hệ thống . tất cả những phần khác của máy tính là được cài đặt trực tiếp hoặc được kết nối đến những thành phần mainboard khác nhau và tất cả dữ liệu được chuyển giao giữa chúng qua mainboard .

Những loại khác nhau của mainboard

Mainboard AT

Cái cổ nhất của mainboard cái cổ nhất của mình post, những biện pháp này được sử dụng trong những máy tính 236/386 hoặc 486 . AT có nghĩa rằng Bảng mạch bao gồm kết nối nguồn công nghệ tiên tiến AT ( advanced technology ) . có hai loại đầu nối nguồn 6 pin trên mainboard AT . mainboard AT có thể được tìm thấy trong những năm đầu 80 .

Mainboard bo mạch chủ giải thích những loại và những thành phần

Mainboard ATX

Mainboard ATX bắt đầu trong thập niên 90 và vẫn còn tìm thấy . đầu nối trên mainboard bao gồm 1 đầu nối riêng . Những bảng mạch này được sử dụng cho chip xử lý p2 p3 hoặc P4 .

Pentium 4 motherboard

Pentium 4 motherboard

Pentium 4 motherboard

Những thành phần của bo mạch chủ mainboard

mainboard bao gồm những thành phần khác nhau mà có vai trò riêng của chúng trong chức năng của một máy tính . Chúng ta hãy thảo luận về những thành phần mainboard khác nhau và hiểu về chúng và vai trò .

Những khe cắm mở rộng

Khe ISA . Đây là những khe cắm mở rộng lâu đời nhất trong lịch sử của mainboard . chúng được tìm thấy trong bảng mạch ATB và được nhận ra Bởi màu đen . những cặp màn hình và card âm thanh theo quy ước được cài đặt trong những khe này . Đầy đủ của ISA là industry-standard architecture và là một bus 16 bit .

Khe PCI . dạng đầy đủ của PCI là peripheral component interconnect Khe PCI là một trong những thành phần bên góp quan trọng ngày nay và được sử dụng rộng rãi để cài đặt card rời trên mainboard .  PCI hỗ trợ Bus tốc độ cao 64bit .

PCI express . được biết đến như PCIe , Đây là những thành phần nhanh nhất và mới nhất của mainboard hỗ trợ card rời . Nó hỗ trợ bus serial duplex .

Khe AGP . AGP một cách đặc biệt được sử dụng để cài đặt card đồ họa mới nhất.  AGP chạy trên bus 32 bit và cả PCIe và AGP có thể được sử dụng để cài card đồ họa game cao cấp .

Khe cắm Ram

Khe SIMM . Đầy đủ là single in line memory module . những khe này được tìm thấy trong mainboard cũ hơn , lên đến 486 board . SIMM hỗ trợ bus 32 bit .

Khe DIMM . Đầy đủ là Double inline memory module . Đây là những khe cắm ram mới nhất mà chạy trên bus 64 bit nhanh hơn . DIMM chạy trên mạch laptop được gọi SO-DIMM

Socket CPU

Thành phần mainboard quan trọng khác là socket CPU mà được sử dụng để cài đặt chip xử lý trên mainboard . một số Socket quan trọng được giải thích dưới đây .

Socket7 . Đó là một Socket 321 pin mà hỗ trợ chip xử lý cũ hơn như Intel Pentium ½ MMX , AMD K5/K6 và Cyrix M2

Socket370 . Đó là một Socket 370 pin mà hỗ trợ chip xử lý Celeron và chip xử lý Pentium 3

Socket 775 . Đó là một Socket 775 pin mà hỗ trợ dual core Intel , C2D , P-4 và chip xử lý xeon .

Socket 1156 . được thấy trên những mainboard mới nhất , đó là một showbiz 1156 pin mà hỗ trợ chip xử lý Intel I3 i5 và i7

Socket 1366 . Socket có 1366 pin và hỗ trợ chip xử lý mới nhất i7 900

BIOS

Tên đầy đủ của BIOS là hệ thống vào ra cơ sở . Đó là một thành phần của mainboard dưới dạng của một chip được hợp nhất . chip này chứa tất cả những thông tin và cài đặt của mainboard là bạn có thể chỉnh sửa bằng cách vào mode bios từ máy tính của bạn .

Pin CMOS

Pin là loại pin lithium 3.0 volt . Pin chịu trách nhiệm cho lưu thông tin trong BIOS và tên đầy đủ là Complementary Metal Oxide Semi-Conductor.

Đầu kết nối nguồn

Để nhận nguồn từ SMPS , có những cổng nối được gắn trên mainboard .

Đầu nối AT , nó gồm hai cái 6 pin đực và được tìm thấy trên những mainboard đời cũ .

Đầu nối ATX .  Cái mới nhất trong loạt đầu kết nối nguồn , chúng có 22-24 đầu nối cái . Được tìm thấy trong tất cả những mainboard mới nhất .

Đầu nối IDE – Integrated Drive Electronics được sử dụng cho ổ đĩa . Đầu nối đực 40 pin được sử dụng để kết nối ổ cứng IDE và đầu nối 34 pin đực cho Floppy Disk Drive.

Đầu nối SATA

Cái mới nhất trong loạt đầu nối , SATA (Serial Advance Technology Attachmen ) là đầu nối 7 pin cho ổ cứng SATA mới nhất hoặc ổ quang . Chúng nhanh hơn nhiều so IDE.

Co-Processor – bộ vi xử lí phụ

Co-Processor là một trong những thành phần mainboard quan trọng và giúp chíp xử lý chính trong việc tinh toán và đồ họa của máy tính .

Đầu nối Cabinet

Pentium 4 motherboard

Mainboard bo mạch chủ giải thích những loại và những thành phần 8

Đầu nối Cabinet trong mainboard được cài đặt có nhiều nút kết nối đến mainboard . Một số đầu nối phổ biến là : công tắc nguồn , công tắc khởi động lại , USB đằng trước , audio đằng trước , đèn led nguồn và đèn HDD .

Đầu nối I/O

Pentium 4 motherboard

Mainboard bo mạch chủ giải thích những loại và những thành phần 8

Chon loại mainboard đúng mà tương thích với những thành phần khác của máy tính là bước quan trọng trong xác định tốc độ tổng thể máy tính của bạn . Khi bạn học về những thành phần mainboard khác nhau , bạn có thể dễ dàng lắp ráp máy tính cho chính bạn hoặc giải quyết những vấn đề phần cứng cơ bản trong mainboard

 

 

Leave a comment