Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d
09 Th5

Tháo laptop HP spectre x 360 13-4103dx

Trong hướng dẫn này tôi sẽ chỉ như nào để tháo laptop HP spectre x 360 13-4103dx

Theo hướng dẫn và bảo dưỡng chính thức hướng dẫn này phù hợp với HP spectre x 360 Convertible PC là HP spectre pro x 360 Convertible PC

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chính với miêu tả sản phẩm chi tiết , danh sách đầy đủ của số những bộ phận và những cách chuẩn đoán phần cứng .

Những bước tháo HP spectre x 360 13-4103dx

Bước 1

Tháo 8 ốc vít Torx T5 từ đáy vỏ .

Hai ốc vít ở góc bên trái và phải là dài hơn 6 ốc kia

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 2

Sử dụng một công cụ mở vỏ kim loại mỏng ( hoặc bất kỳ công cụ nào tương tự khác ) tách rời đáy vỏ khỏi laptop .

Tôi thấy rằng nó dễ hơn để tháo rời lắp vỏ nếu bạn bắt đầu nó trên cạnh của laptop .

Tháo rời nắp đáy vỏ .

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 3

Thảo 4 ốc vít giữ Pin

Đây là PIN 11,4 v-56Wh . Số 789116-005

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 4

Cáp loa bên phải được băng với Pin. Lột dây băng và ngắt kết nối cáp loa khỏi mainboard .

Rút đầu nối cáp pin ra .

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 5

Ngắt kết nối cáp loa bên trái và gỡ cáp theo đường được chỉ dẫn trên cạnh của Pin

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 6

Tháo rời pin

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 7

Tháo 2 vít giữ loa bên phải

Nhấc lên và tháo rời loa

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 8

Tháo một ốc vít giữ loa bên trái

Nhấc lên và tháo rời loa .

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 9

Lột băng màu đen mà che một phần card wifi , SSD và quạt làm mát

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 10

Tháo một ốc vít giữ SSD

Kéo SSD ra khỏi khe

Laptop này kèm với M2 sata SSD . Số : 831041-001

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 11

Ngắt kết nối 2 cáp anten khỏi card wifi

Thảo một ốc vít giữ card wifi

Đây là wifi Intel Dual 7265 . Model 7265 NGW . Số 793840-001

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 12

Kéo card wifi ra

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 13

Tháo hai ốc vít giữ quạt làm mát và ngắt kết nối cáp quạt

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 14

Tháo rời quạt làm mát

Tôi thấy số HP được in trên mặt kia : 8 3 0 6 7 5 – 001

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 15

Ngắt kết nối cáp đọc thẻ SD khỏi mainboard

Thảo một ốc vít giữ đọc thẻ SD

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Đây là như nào để ngắt kết nối các cáp dẹt

  1. Mở đầu nối bằng cách nhấc thanh khóa lên ( mũi tên đỏ )
  2. Kéo cáp đầu nối ra ( mũi tên vàng )

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 16

Tháo đọc thẻ SD

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 17

Tháo xốp dính màu đen giữ đầu nối cáp bàn phím .

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 18

Ngắt kết nối những cáp sau khỏi mainboard

  • Bo cáp tai nghe ( ô vuông vàng )
  • Cáp đèn sau bàn phím ( ô vuông đỏ )
  • Cáp data bàn phím ( chữ nhật cam )
  • Cáp touchpad ( ô vuông màu xanh )
  • Cáp video màn hình ( chữ nhật màu xanh )
  • Cáp Jack nguồn DC ( chữ nhật tím )

Thảo 2 ốc vít gắn mainboard với bộ phận lắp vỏ bên trên .

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 19

Tháo rời mainboard

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Đây là hình ảnh mặt kia của mainboard

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Jack tai nghe và Jack nguồn DC được gắn dưới bản lề bên trái và phải

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 20

Tháo rời 2 vít giữ bản lề bên trái

Thảo một ốc vít giữ Jack nguồn DC IN

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 21

Nâng bản lề bên trái lên . Nó sẽ mở một góc 30 độ .

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 22

Bây giờ bạn có thể tháo JACK nguồn DC IN

Dây được dán đến lắp vỏ trên với băng dính

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 23

Tháo 2 ốc vít giữ bản lề bên phải

Thảo một ốc vít giữ Jack tai nghe

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 24

Nhấc bản lề bên phải lên

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 25

Tháo rời jack tai nghe

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 26

Tháo 5 ốc vít giữ touchpad

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Bước 27

Tháo touchpad

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Ở laptop HP spectre x 360 13-4103dx bàn phím không được vít đến lắp vỏ trên như nhiều model HP khác

Bàn phím có thể tháo rời

Để tháo rời bàn phím bạn sẽ phải tháo 55 ốc vít nhỏ giữ bàn phím đến lắp vỏ bên trên .

Số bàn phím HP được in trên miếng dán : 80 6500-001

Thao-laptop-HP-Spectre-x360-13-4103d

Leave a comment